Ученически вестник

"Масово участие в общинските кръгове на олимпиадите" -

интервю с Мустафа Налбантов - ПДУД

Мустафа Налбантов
Мустафа Налбантов - ПДУД

   Изминаха общинските кръгове на олимпиадите, започнали през декември миналата година. Нашите ученици се представиха достойно. Във връзка с това се обърнахме за повече информация към ПДУД г-н Мустафа Налбантов:
Г-н Налбантов, бихте ли ни казали какво е участието на нашите ученици в проведените олимпиади?
             Досега се проведоха олимпиади по математика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия,  биология и здравно образование и по български език и литература. В началния етап на образование бе проведено състезанието „Знам и мога” за ученици от 3. и 4.клас. По традиция в нашето училище участието на оломпиадите е масово. В олимпиадата по математика участваха ученици от 4. до 8.клас. Фати Тахчиева от 7.Б се класира   за областен кръг. След това се проведе олимпиадата по история и цивилизация, където Джейлян Садъкова от 6.В клас  също се класира за областния кръг. По физика  и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование се явиха ученици в две възрастови групи – от седми и от осми клас. Илиян Мазълов от 7.А клас се класира за областен кръг по физика. Най – много класирани има на олимпиадата по география и икономика – Манка Кичикова, Ася Перчинкова и Джейлян Садъкова от 6.В; Мирослав Алендаров от 8.Б, Емине Чаушова и Атина Алилова от 8.А клас. Последна беше олимпиадата по български език и литература, която се проведе на 23.02.2013г. Участниците бяха 51 от 5. до 12.клас. Да се надяваме, че и тук ще има класирани, както през изминалите години.
Бихте ли ни казали как оценявате резултатите като цяло.
Мога да твърдя, че резултатите са добри, защото класиралите се са получили по- голям брой точки от необходимия според регламента – над 75% от общия брой точки. Останалите също са постигнали добри резултати.
Кои са най- големите постижения на наши ученици досега?
            Винаги сме се представяли достойно на областните кръгове. Преди няколко години Мирослав Налбантов се класира за националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование в гр.Сопот. Сестра му Манка Налбантова постигна 90 точки на областния кръг на Националното състезание по български език и литература за 7.клас, а на НВО през 2011 година – 100 точки по математика и 99 точки по български език и литература, най- високият резултат в Пазарджишка област. Желая и на вас също като тях да се представяте достойно на всички олимпиади, на които се представяте.
Благодарим Ви за отделеното време!
            Аз също ви благодаря и желая успех на младите журналисти. Надявам се скоро пак да се видим по големите медии.


Интервюто взеха: Ати и Манка от 6.В

 

 публикувано на 01.03.2013г.