Ученически вестник

„Приказка без край” - Михаел Енде
(трансформиращ преразказ, добавяне на нов епизод )

 

  Когато Бастиян започва да чете, осъзнава, че вече не е върху дюшека, а е в някакъв друг свят-Фантазия.                   
  Фантазия е много красива, но хората там са много тъжни. Бастиян среща едно момче и го пита защо всички са тъжни и навъсени, а то му отговаря, че Фантазия лека-полека изчезва, защото царицата може да управлява само три години и после силите и я напускат. Бастиян пита момчето дали може на трона да се възкачи нова царица, но момчето отговаря, че не може, защото царицата на Фантазия не трябва да се сменя, а ако стане нещо с нея, цяла Фантазия загива. Бастиян го пита дали няма нещо, което да възвърне силата на царицата, а момчето отговаря, че има, но вече е свършило, то било някаква червена течност, но може да я вземе само някой, който е от реалния свят. Бастиян казва, че той е от реалния свят и обещава, че ще намери течността, само някой да го насочи къде да я търси. Момчето му казва, че течността е в пещерата на дракона Тейк, но никой досега не е посмял да влезе там. Тя се намира в тръстиковата гора. Там има голяма планина. Тя е точно срещу това място, където се провежда разговорът между Бастиян и момчето.
  Бастиян отива пред пещерата и драконът се изпречва на пътя му, изпускайки огън от ноздрите си. Въпреки че се страхува, Бастиян застава пред звяра и започва да разказва приказка. Драконът изведнъж приковава вниманието си  и с интерес слуша приказката. Точно на най-интересната част от приказката Бастиян спира да разказва. Тогава Тейк моли Бастиян да продължи до края, но Бастиян му казва, че ще продължи само ако в замяна му даде червената течност, която притежава. Драконът първоначално се противи, но от любопитство не може да стои на място и се съгласява. Бастиян взема шишенцето, пълно с червената течност, и продължава приказката.
  Когато Бастиян завършва приказката, отива в двореца. Там той дава течността на царицата, тя пийва от нея, възвръща своите сили и започва да властва отново над Фантазия.
  Фантазия е спасена, а Бастиян решава засега да остане там.


  Фати Събинова Тахчиева, VI „Б” клас

 

  публикувано на 22.01.2012г.