Работна практика по Еразъм+ в Малага, Испания

В изпълнение на дейностите по проект от програма Еразъм+ - „Нови професионални хоризонти за по-добро бъдеще“, в периода 27.03-09.04.2022 се проведе работна практика на учениците от XIIа клас, профил „Предприемачески“ от СУ „Методий Драгинов“. Практиката беше осъществена в град Малага, Испания. Младите предприемачи овладяха креативни методи и техники за създаване на успешен бизнес. Запознаха се с бизнес модела Канвас, със социален бизнес модел, SWOT анализ, изготвяне на маркетинг стратегия, меки умения на предприемача, етично бизнес поведение, екологично мислене и много други важни и интересни начини за успяване. В резултат от изпълнението на проекта младежите получиха знания и умения, които  ще ги подготвят за предизвикателствата на съвремието ни и по този начин те ще бъдат конкурентноспособни специалисти. Чрез тази работна практика учениците се запознаха и с богатата испанска култура, с международния опит в сферата си, с разнообразието на обединена Европа. Предприемачите са доволни от преживяното, споделят опита си с другите две групи, на които им предстои да осъществят своя работен стаж в чужбина в периода 16.10.-29.10.2022г.
Да им пожелаем успех и попътен вятър.