Вълнуващо изживяване в Словения

 

Проектът „It’s on you!“, част от младежкия обмен по програма Еразъм+ и финансиран с безвъзмездни средства от ЕС, предостави на нашите ученици уникална възможност за личностно развитие и международно сътрудничество.
Този вдъхновяващ проект събра младежи от шест различни страни, за да участват в забавни и провокиращи размисъл дейности. Те работиха заедно, за да разрушат социалните стереотипи и табута, като същевременно научиха много за себе си и околния свят. Учениците създаваха видеоклипове, участваха в дебати и театрални пиеси, учиха се да разрешават конфликти и приложиха своите знания на практика по време на тридневен престой в хижа в гората, където нямаха достъп до мобилни телефони, топла вода и електричество. Това ги извади от зоната им на комфорт и промени живота им.
Основните дейности включваха сътрудничество в международни групи, работа върху вербална и невербална комуникация, разрешаване на конфликти, изследване на Идрия и околностите, разговори с местните хора и поемане на инициативи. Всичко това беше постигнато чрез забавни дейности с фокус върху „учене чрез правене“.
Кулминацията на пътуването беше посещението на столицата на Словения – Любляна, където учениците имаха възможност да се потопят в културата и историята на града.
Този проект беше невероятно преживяване за нашите ученици, обогатявайки ги с нови знания, умения и приятелства. Благодарим на всички, които направиха това възможно!

СУ „Методий Драгинов“, 18.05.2024 г.