В час със замърсяването

 

Заедно с НПО "Естествоизпитатели" по проект "В час със замърсяването" ученици от петите класове посетиха Инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци и компостиране в местността Благовото.
По интригуващ начин учениците проследиха пътя на боклука, разбраха как той се разделя, научиха понятия като компостиране и сепариране. Стигнаха до извода колко важно е да събираме боклука разделно.
СУ „Методий Драгинов“, 15.05.2024 г.