Награди от конкурс за писани яйца

 

Наградени ученици от регионалният конкурс "Писани яйца от Чепинския край".
Отлично представяне на Унка Бакърова - 1 място и Дарина Кичилиева - 3място.
Благодарност и към останалите участници Ася Къзина, Деси Есева, и Диана Арнаудова.

СУ „Методий Драгинов“, 19.04.2024 г.