Успех в Кралската лига на олимпиади Кингс

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КРАЛСКАТА ЛИГА!
Гордеем се с постиженията на Сашо Арапов - IVб и Цанко Юруков- IVа, които участваха в Кралската лига на олимпиади Кингс. За постигнати отлични резултати по български език, английски език и математика получиха златни медали и сертификати. Сашо Арапов спечели Първо място в Кралската интернационална шампионска лига по математика, за което бе удостоен с диплома и купа!


СУ „Методий Драгинов“, 18.04.2024 г.