Отлично представяне в конкурс „Мартичка“ – 2024

 

Отлично представяне в регионалния конкурс "Мартичка". Четири първи места и специалната награда на Местната комисия за борба с противообществените прояви. Честито прекрасни и сръчни деца!
1. място "Кукла" - Ася Къзина,
1. място "Композиция" - Фатиме Дуева,
1. място "Картичка" - Емили Дикова,
1. място "Композиция" - Силвия Хаджиасанова;
Специалната награда на Местната комисия за борба с противообщеатвените прояви - Силвия Хаджиасанова.


СУ „Методий Драгинов“, 01.03.2024 г.