Състезание за най-добър автомонтьор и водач на МПС

 

На 15.02.2024 и 19.02.2024 г. се проведе Първи кръг-Училищен на НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)” ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА с учениците от специалност: „Автотранспортна техника“. Състезанието премина в две части: Първа част- теоретична подготовка с решаване на тест. Втора част-практическа, като демонстрираха практически умения и компетентности придобити при обучението по професията и безопасно майсторско управление на автомобила.СУ „Методий Драгинов“, 22.02.2024 г.