Добри практики по математика

 

На 01.12.2023 г. се проведоха добри практики съвместно 4а - 5б и 4б - 5а класове с цел приемственост между начален и прогимназиален етап. Под ръководството на своите учители: Маргарита Дженева, Васка Вецова, Елена Водева и Мария Водева, учениците по забавен и атрактивен начин показаха и обогатиха своите знания за обикновените дроби, възникването им, приложението им в живота и действията с тях. Доказаха, че математиката може да бъде забавна, лесна и интересна.
СУ „Методий Драгинов“, 12.12.2023 г.