Учебна евакуация

 

На 14.11.2023 год. в 10.10 часа се проведе практическо занятие във връзка с проиграване на бедствена ситуация - „Земетресение” от Плана за евакуация на СУ ”Методий Драгинов”.
За целта използвахме училищното радио, като информацията достигаше до всички класни стаи и помещения.
След първия силен трус от няколко секунди /10-15/, последва звуков сигнал на пожароизвестителната система.
Всички ученици, учители и помощен персонал напуснаха училищната сграда според схемата за евакуация по най- безопасния начин.
Колективът на СУ ”Методий Драгинов” се справи успешно с проиграването на ситуацията.СУ „Методий Драгинов“, 14.11.2023 г.