Еразъм+ 2023г.

 

СУ „Методий Драгинов“ продължава работата си по акредитацията в сектор училищно образование по програма Еразъм+. Директорът на училището Дуня Бошнакова и заместник директорът Красимира Пачалова, заедно с учител по английски език посетиха обучителен курс на тема лидерство и мениджмънт. Участниците отчетоха като много полезни темите на курса - стилове на лидерство, справяне с конфликти, стратегия на общуване, емпатия, емоционална интелигентност и др. Заедно с колеги от Косово и Португалия, както и с лекторът Марко Феничи те се запознаха отблизо и обсъдиха образователните системи на различните държави. Мнозина вярват, че човек се ражда лидер. Но съвременните автори смятат, че лидерството е умение, което може да се овладее. Този обучителен курс даде възможност на участниците да идентифицират своя лидерски стил, да се фокусират върху ценностната си система, да усъвършенстват комуникационните си умения, да делегират права и да насърчават израстването на другите. Обсъдени бяха стратегии за насърчаване на вътрешната мотивация и проявите на емпатия. В увлекателен стил Марко Феничи въведе участниците в полезна полемика относно съвременните тенденции за успешно управление на институция. Бяха обсъдени книгите на водещи психолози като Маршал Розенберг, Малкълм Гладуел, Натаниъл Брандън и д-р Каръл Дуек. Поставено бе началото на едно полезно и приятно приятелство, за което сме сигурни, че ще продължи и в бъдеще. Програма Еразъм+ е най-успешната програма на Европейския съюз, която дава възможност на учителите и на училищата да се усъвършенстват и да възпитават успешни млади личности.
СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново
СУ „Методий Драгинов“, 21.10.2023 г.