Иновации в действие – в с. Драгиново

 

Чрез дейностите по НП „Иновации в действие“ се предоставя обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на учители и ученици на място в партньорски училища от цялата страна, което води до по - добри резултати и един по-качествен образователен процес, отговарящ на съвременните изисквания.

От 11 до 14 май Иновативно СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, бе домакин по НП „Иновации в действие“. Наши гости бяха учители и ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци, общ. Червен бряг /иновативно училище в партньорство с ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, обл. Пловдив/ и ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина.
На събитието присъстваха и представители на РУО- Пазарджик: г- жа Ваня Апостолова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование, и г-жа Албена Димитрова, старши експерт по организация на средното образование.
Във връзка с популяризирането на добри иновативни практики в обучението в начален етап бе представен бинарен урок по учебните предмети човекът и природата и английски език. Ученици от IIIа и IV б клас под умелото ръководство на г-жа Маргарита Дженева и г-жа Сузанка Муртева демонстрираха завидни знания, придобити в процеса на обучение чрез метода CLIL. В урока се включиха и ученици от партньорските училища.
Г-н Милен Налбантов посрещна гостите в една иновативна образователна среда, проектирана и реализирана от самия него, и завладя присъстващите с емоционално представяне на иновацията „История ИТ“.
Учениците от ЦДО ни отведоха в един познат и в същото време различен приказен свят, пречупен през призмата на новия век.
В дните на гостуването запознахме нашите партньори с историята на Чепинското корито, с обичаите на уникалното европейско селище Драгиново, със стогодишната история на нашето училище, с най-старото находище на кости от Плиоцена край Дорково.
Подарихме на всяко училище по един албум, в който поставихме снимки, които отразяват моментите на споделени вълнения и преживявания, сътрудничество, обмяна на ценен опит.
Поставено беше началото на нови приятелства и запознанства, които са изключително полезни и ценни не само за процеса на обучението в нашите училища, а и за всички нас като хора, отдали се на мисията да обучават и възпитават бъдещето.
СУ „Методий Драгинов“, 13.05.2023