Участие в семинар за местната власт

 

Група ученици от СУ “Методий Драгинов“ взеха участие в трети учебен семинар "Местната власт - управлението близко до хората. Самоуправлението и прякото участие като фундамент на демокрацията", проведен на 24 - 25 април 2023г., Боровец, по проект "Демокрацията в действие - управници и младежи решават заедно" 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039851. Бяха проведени лекционни курсове и дискусии на теми: “Общините в България. Администрация и правомощия. Ролята на кметската институция”, лектор Ася Згурова; “Структура и работа на Общинския съвет” лектор Владимир Славенски, зам.-председател на Общински съвет Пловдив; “Модели на общините в Европа - сравнителен анализ” лектор Антони Герасимов; “Работата на кмета на кметство отвътре” лектор Йордан Байчев, кмет на Долна Оряховица. Бяха поставени групови задачи на учениците, като представиха своите виждания, препоръки към кметовете и общинските съвети за по-привлекателен вид на населеното място. Работната среща завърши с връчване на сертификати за участие.
СУ „Методий Драгинов“, 26.04.2023