Учениците от 12. б клас поканиха своята класна да ги придружи на бала

 

Автомонтьорите от XII "б" клас поканиха своята класна г-жа Садъкова да отиде с тях на бала
СУ „Методий Драгинов“, 30.03.2023 г.