Открит урок на тема: "Твори, майстори и за лошите пороци забрави"

Съвместна инициатива с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. Ученици от 8б клас представиха презентация "НЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО". Георги Харисков - инспектор към РУ, запозна присъстващите с опасностите от употребата на наркотични вещества. В края на часа, учениците от специалност "Производство на облекло от текстил" - класен ръководител Елка Джуракова, изработиха цветни декоративни възглавнички.




СУ „Методий Драгинов“, 25.03.2023 г.