Отлично представяне в регионалния конкурс "Мартичка" - 2023 г.

Първо място за изработена картичка - Джемир Бачов. Награди на МКБППМН за Еми Сеферова - мартеница, Дерин Юрукова - пано и Юри Бошнаков - картичка.


СУ „Методий Драгинов“, 09.03.2023 г.