Отбелязване делото и паметта на Васил Левски

ИСУ „Методий Драгинов“, 18.02.2023 г.