В музея на авиацията - Крумово

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА - Крумово, гр. Пловдив.
Учениците имаха възможност да се запознаят с приблизително 6800 експоната, 59 летателни апарата, разположени в 2 вътрешни и 1 външна експозиция, 2 ремонтно-възстановителни хангара и архивохранилище.

 

ИСУ „Методий Драгинов“, 03.06.2022 г.