СУ „Методий Драгинов“ – домакин по Национална програма „Иновации в действие“

За втора година СУ „Методий Драгинов“- с. Драгиново, участва в Национална програма „Иновации в действие“, която включва дейности за мобилност с цел популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни и неиновативни училища. Партньори и гости по проекта са III-то ОУ „Гоце Делчев“ – гр. Петрич , ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Момчиловци, СУ „Христо Ботев“ – с. Чорбаджийско.
НП „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на добри практики и между училищата.
В периода 12 – 14 май СУ „ Методий Драгинов“ бе домакин на работна визита за обмен на идеи, опит и иновативни практики с участието на представители от трите училища.
В следобедните часове на 12 май гостуващите учители и ученици се запознаха с богатата история на град Велинград, като посетиха къщата музей „Вела Пеева“ и най- големия карстов извор в България - езерото Клептуза.
На 13 май г-жа Дуня Бошнакова- директор на СУ „Методий Драгинов“ посрещна гостите в училището по стар български обичай. Гостуващите партньори наблюдаваха три иновативни практики. Учениците от III б клас и техният учител г-жа Сузанка Муртева показаха интегриран урок по предметите човекът и природата и английски език по метода – CLIL. Третокласниците демонстрираха знанията и езиковите си умения по английски език. След това г-н Милен Налбантов представи иновативен проект „История IT“ - Преподаване, учене, проверка и оценка на знанията по история и цивилизации в прогимназиален етап, 5.-7.клас, чрез IT технологиите“. Нашите гости имаха възможността да се докоснат до таланта на учениците от ЦДО, които представиха забележителен спектакъл на тема „Мой роден край – райска градина“.
С посещение до Плиоценски парк – Дорково и крепостта Цепина на 14 май приключи мобилността по програмата, благодарение на която се обмени ценен опит, изградиха се нови приятелства и запознаства.

 

ИСУ „Методий Драгинов“, 17.05.2022 г.