СУ "Методий Драгинов"

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. /към 01.12.2020 г./

                                         

КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

I а

1

VIII а
Профил „Природни науки“

1

1

IIа

2

VIII б
„Автотранспортна техника“

12

IIб

3

 

 

VIII в
„Производство на облекло от текстил“

11

IIIа

5

IIIб

3

IX а
Профил „Природни науки“

4

IIIв

2

IVа

3

IX б
„Автотранспортна техника“

12

IVб

5

IX в
„Производство на облекло от текстил“

11

IVв

4

X а
Профил „Природни науки“

4

6

7

X б
„Автотранспортна техника/ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

0

6

VIа

0

VIб

1

XI а
Профил „Предприемачески“

5

VIIа

0

VIIб

0

XI б
„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

7

XII а
Профил „Природоматематически“

9

XII б
„Производство на облекло от текстил“

14