СУ "Методий Драгинов"

Заявления за кандитстване

Заявления за кандидатстване в 1. клас

Образец за кандидатстване чрез подаване лично или по пощата

Онлайн кандидатстване

 

План прием за учебната 2020/2021 година

План - прием в 1. и 5. клас
за учебната 2020/2021 година

 

Заповед на директора за план - прием в 1. клас за учебната 2020/2021 година

Заповед на директора за комисия за изпълнение на план - прием в 1. клас и за учебната 2020/2021 година и график на дейностите

 

I.План – прием в I клас:

 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 22;
 • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

График на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година:

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за първи етап на класиране:

 • Заявление по образец
 • Копие на удостоверение за раждане

до 29.05.2020 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

04.06.2020 г.

3.

Записване на приетите от първи етап на класиране ученици чрез представяне на:

 • Удостоверение за задължително предучилищно образование - оригинал

от 04.06.2020 г.
до 11.06.2020 г.

4.

Обявяване на списъците на записалите се ученици по паралелки и броя на незаетите места след първи етап на класиране

12.06.2020 г.

5.

Попълване на свободните места

от 15.06.2020 г.
до началото на учебната година

6.

Обявяване на списъците на приетите ученици след попълване на свободните места в паралелките

14.09.2020 г.

7.

Изпращане на сведение до Община Велинград за децата, записани в първи клас за учебната 2020/2021 година.

15.09.2020 г.

 

 

II. План – прием в V клас:

 • Брой паралелки – 3;
 • Брой на местата в паралелките – 26;
 • Организация на учебния ден – полудневна;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

III.Целодневна организация на учебния ден:

 • I клас – 2 /две/ групи
 • II клас –2 /две/ групи
 • III клас - 2 /две/ групи
 • IV клас -  2 /две/ групи

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА към 06.02.2020 г=