СУ "Методий Драгинов"

37. Международните организации

План по история на урок №37
"Международните организации"

   1. Организацията на обединените нации и опазването на мира
      А) цели
         - да опазва световния мир
         - да насърчава сътрудничеството между държавите
         - да гарантира спазването на човешките права
         - да премахва причините за възникването на войни
         - да подпомага развиващите се държави
         - и др.
      Б) основни институции
         - Общо събрание
         - Съвет за сигурност (с постоянни и непостоянни членове)
         - Секретариат
         - Икономически и социален съвет
         - Международен съд
      В) авторитетът на ООН
         - успешно решаване на кризи      
         - безсилна пред действията на постоянните членове на Съвета за сигурност
   2. Организациите в системата на ООН
      А) Международна организация на труда
      Б) Световна здравна организация
      В) Организация по прехрана и земеделие
      Г) ЮНЕСКО – за образование, наука и култура
      Д) Комисариат по бежанците
      Е) Икономически агенции
         - Световен валутен фонд
         - Световна търговска организация (ГАТТ)
   3. Регионални и смесени международни организации
      А) Европейският съюз – с наднационален характер
      Б) регионални организации
      В) международни неправителствени организации
      Г) Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец
      Д) Международен олимпийски комитет
      Е) транснационални компании

Презентация по история за 9. клас на урок №37
"Международните организации"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 9. клас към урок №37
"Международните организации"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре