СУ "Методий Драгинов"

35. Европейският съюз

План по история на урок №35
"Европейският съюз"

   1. Засилване на интеграцията в ЕИО
      А) приемане на Гърция, Испания и Португалия
      Б) Единният европейски акт
         - набелязва мерки за въвеждане на общ пазар
         - приети символите на Европа
   2. Учредяване на Европейския съюз – 1993 (договорът от Маастрихт)
      А) единен пазар
         - свобода на движение на хора, стоки, капитали и услуги
      Б) трите стълба
         - Общностите – наднационално икономическо обединение
         - общи мерки в правосъдието и вътрешния ред
         - единна външна политика и политика на сигурност
      В) Шенгенските споразумения
         - за премахване на митнически и полицейски контрол на границите
   3. Разширяването
      А) 1995 – Австрия, Финландия и Швеция
      Б) 2004 – 10 държави от Източна Европа
      В) 2007 – България и Румъния
      Г) 2013 - Хърватия
   4. Европейският съюз в началото на XXI в.
      А) разцвет в началото на века
      Б) проблемите
         - не е приета конституцията
         - критика срещу бюрокрацията
         - Брекзит
      В) договорът от Лисабон (2007)
         - премахва трите стълба
         - прилага част от конституцията

Презентация по история за 9. клас на урок №35
"Европейският съюз"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 9. клас към урок №35
"Европейският съюз"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре