СУ "Методий Драгинов"

12. Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа

План по история на урок №12
"Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа"

   1. От Османската империя към кемалистка Турция
      А) Османската империя след войната
         - победена и окупирана от Антантата
         - фактически край на империята
      Б) ген. Мустафа Кемал
         - срещу султанското правителство
         - побеждава Гърция във войната от 1920-1922
         - свиква Велико национално събрание
         - правителството му признато от Антантата
      В) реформите на Кемал
         - Турция обявена за република
         - еднопартийна система и авторитарен режим
         - държавата е светска (отделена от религията)
         - въведена латинската азбука и нов календар
         - избирателни права за жените
         - Мустафа Кемал е наречен Ататюрк (баща на турците)
   2. Авторитарните балкански режими
      А) характерни черти
         - в центъра – една фигура (най-често монарха)
         - партиите са разпускани
         - не са демократични, но не са и тоталитарни
      Б) Сърбо-хърватско-словенско кралство
         - преврат от крал Александър
         - преименуване в Югославия (1929)
      В) Гърция
         - поредица от преврати
         - ген. Метаксас въвежда безпартиен авторитарен режим
      Г) Румъния
         - крал Карол II отстранява противниците си
         - установен безпартиен авторитарен монархически режим 
   3. Източноевропейските авторитарни режими
      А) характерни особености
         - приличат на балканските
         - повечето са републики (само Унгария е кралство, но без крал)
         - силни местни лидери

Презентация по история за 9. клас на урок №12
"Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 9. клас към урок №12
"Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре