СУ "Методий Драгинов"

1. Въведение в съвременната история

План по история на урок №1
"Въведение в съвременната история"

1. Предмети и обхват на съвременната история
      А) история на ХХ век (от Първата световна война до наши дни)
         - идейна и технологична еволюция
         - световни военни конфликти
      В) обхват
         - политическа история
           - идеологии
         - култура
         - научни и технологични промени
   2. Периодизация на съвременната история
      А) от Първата до Втората световна война
         - Първата световна война (1914-1918)
         - междувоенен период (1918-1938)
         - Втората световна война (1939-1945)
      В) Студената война (1945-1991)
         - противопоставяне на военно-политически блокове
         - освобождаване на колониите
         - борби за равноправие
      Г) времето след 1991 г.
   3. Изворите на съвременната история
      А) многобройни
      Б) нов тип
      В) трудностите пред историците

Презентация по история за 9. клас на урок №1
"Въведение в съвременната история"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 9. клас към урок №1
"Въведение в съвременната история"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре