СУ "Методий Драгинов"

30. Възраждането на българите

План по история за 8. клас на урок №30
"Възраждането на българите"

   1.Периоди на Българското възраждане
                А) Първи период (от нач. на 18. до първата четвърт на 19. век) - изграждане на националната идеология
                Б) Втори период (до Кримската война 1856) - ускорява се стопанското развитие, появява се средна класа (буржоазията) започват движенията за светско образование и независима Църква
                В) Трети период (от 1856 до Освобождението през 1878) - с успех завършват борбите за модерна просвета, независима църква и освобождение
2. Българското образование и култура след Кримската война
                А) оформя се структурата на образователната система
                Б) читалищата и просветните дружества—гръбнак на културата
                В) оформя се възрожденската интелигенция—учители, издатели, преводачи, книжари и др.
3. Организирано националнореволюционно движение
                А) Георги Стойков Раковски (1821-1867)
                - изработва планове за освобождение— всеобщо въстание, предизвикано от въоръжен отряд; взаимодействие с балканските държави
                - издава първите политически вестници
                - 1862 г.—създава Първата българска легия
                Б) четите на Панайот Хитов и  Филип Тотю (1867) Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868)
                В) Любен Каравелов (1834-1879) - създава БРЦК (1869)
                Г) Васил Левски (1837-1873)
                - създава Вътрешната революционна организация от комитети
                - идеал—“свята и чиста република“
                - 6 (18) февруари 1873—обесен


Презентация по история за 8. клас на урок №30
"Възраждането на българите"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 8. клас върху урок №30
"Възраждането на българите"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Тест по история за 8. клас върху всичко изучено до урок №30
"Възраждането на българите"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Още материали по история и цивилизации за 8. клас

Речник на думи и понятия

Хронология на по-важните събития

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре