СУ "Методий Драгинов"

29. Животът на Балканите

План по история за 8. клас на урок №29
"Животът на Балканите"

   1.Балканският град—бавна модернизация и център на цивилизация
                А) благоустроявана—липсва
                Б) нови институции—училища, читалища, обществ. дружества
                В) новости—театър, фотография, европейска мода, нови храни
                Г) балканските столици—Букурещ, Атина, Белград
2. Балканското село
                А) основно дребни и средни собственици
                Б) местното самоуправление—общините
                В) християнски представи, примесени с езически вярвания
                Г) обща народна култура—традицията надхвърля различията
3. Европеизацията на българите—първо в градовете
                А) променен начин на живот и модерна европейска култура
                Б) нови обществени сгради—училища, читалища, читалища
                В) разрастването на търговията и панаирите
                Г) европейска мода в облеклото—индивидуализиране
                Д) нови забавления
                Е) книжарниците и читалищата


Още материали по история и цивилизации за 8. клас

Речник на думи и понятия

Хронология на по-важните събития

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре