СУ "Методий Драгинов"

27. Началото на Балканското възраждане

План по история за 8. клас на урок №27
"Началото на Балканското възраждане"

    1.Традиции и промени на Балканите
                А) Балканското възраждане (18 и 19 век) - преходът от традиционно към модерно общество
                Б) промените—икономически, политически и културни
                В) Възраждането на балканските народи
                - гръцкото—улеснено от Цариградската патриаршия и гръцката книжовност, която не е прекъсната
                - сръбското—насърчавано от сръбския духовен център в Карловац (в Австрия)
                - българското—затруднено, защото няма покровител, основни духовни центрове—манастирите
2. Пътищата на промените
                А) образованието
                - гръцки училища и Атинската академия
                - „висшите школи“ на сърбите в Карловац и Нови Сад
                Б) книжовниците—някои повлияни от Френската революция, създава се интерес към езика и традициите
3. Началото на Българското духовно възраждане
                А) образуване на българската нация
                Б) зараждане на новите капиталистически отношения
                В) книжовниците
                - Йосиф Брадати—автор на сборници
                - Партений Павлович—написва автобиография
                - Христофор Жефарович— през 1741 г. отпечатва „Стематография“ (първата печатна книга на църковнославянски език)
                Г) образование
                - увеличаване броят на килийните училища
                - поява на общински училища


Презентация по история за 8. клас на урок №27
"Началото на Балканското възраждане"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 8. клас върху урок №27
"Началото на Балканското възраждане"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Тест по история за 8. клас върху всичко изучено до урок №27
"Началото на Балканското възраждане"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Още материали по история и цивилизации за 8. клас

Речник на думи и понятия

Хронология на по-важните събития

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре