СУ "Методий Драгинов"

15. Просветният абсолютизъм

План по история за 8. клас на урок №15
"Просветният абсолютизъм"

   1.Влиянието на Просвещението
                А) просветените монарси“
                - Прусия —Фридрих II
                - Австрия—Мария Терезия, Йозеф II
                - Русия—Петър II и Екатерина Велика
                Б) реформите—отмяна на привилегии, ограничаване на Църквата, религиозна толерантност, промяна на държавната власт и съда, светско образование, намаляване на цензурата, облекчаване на икономическото положение
 2. Фридрих II (1740-1786), пруският крал—философ
                А) има абсолютна власт, но я използва в интерес на обществото
                Б) меркантилизъм и протекционизъм, грижи за изхранването
                В) религиозна толерантност
                Г) грижи за армията (военен абсолютизъм), води войни
                Д) резултати—Прусия увеличава населението си двойно, става първостепенна  военна и икономическа сила
 3. Австрийският абсолютизъм
                А) Мария Терезия (1740-1780)
                - централизирана бюрокрация
                - задължително основно образование
                Б) Йозеф II (1765-1790)
                - религиозна толерантност
                - нов Наказателен закон—всички са равни, отпадат мъченията
                - свободно придвижване за селяните, свобода на поминъка
                - образованието—светски контрол; широка система от основни, средни и висши училища


Презентация по история за 8. клас на урок №15
"Просветеният абсолютизъм"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 8. клас върху урок №15
"Просветеният абсолютизъм"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Тест по история за 8. клас върху всичко изучено до урок №15
"Просветеният абсолютизъм"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Още материали по история и цивилизации за 8. клас

Речник на думи и понятия

Хронология на по-важните събития

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре