СОУ "Методий Драгинов"

Материали и тестове за изходно ниво и подготовка за Национално външно оценяване по история и цивилизация в 7. клас

  Дата за Национално външно оценяване по ОНГОР (включва история, география, религия) за учебната 2015/2016 г.:
  26.05.2016 г. (четвъртък)

  Тестове от Национално външно оценяване по история, география и религия за 7. клас

 1. Тест от Нац. външно оценяване по история, география и религия (7. клас) - 2016 г.
 2. Тест от Нац. външно оценяване по история, география и религия (7. клас) - 2015 г.
 3. Тест от Нац. външно оценяване по история, география и религия (7. клас) - 2014 г.
 4. Тест от Нац. външно оценяване по история, география и религия (7. клас) - 2013 г.
 5. Примерен тест за Нац. външно оценяване по история, география и религия (7. клас) - 2013 г.
 6. Тест от Национално външно оценяване по история, география и религия за 7 клас - 2012 г.
 7. Тест от Национално външно оценяване по история, география и религия (ОНГОР) - 2011 г.
 8. Тест от Нац. външно оценяване по история, география и религия за 7. клас - 2010 г.

  Материали за подготовка за Национално външно оценяване по история, география и религия за 7. клас

 1. Речник на думи и понятия по история за 7. клас
 2. Хронология на събитията в Античната история
 3. Кой кой е в Античната (Старата) история
 4. Какво е показано на снимката/картата - исторически изображения и карти за 7. клас


 

 

Тест за изходно ниво по история за 7 клас - подготовка за Национално външно оценяване по история в 7. клас

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

За да започнете нов тест с нови 10 въпроса по история (от общо около 1054), обновете страницата.
Можете да отворите само този тест за изходно ниво по история за 7 клас с въпроси за подготовка за Национално външно оценяване и в нов подпрозорец.

Тестове по история за 7. клас по уроци

 1. Тест по история за 7. клас върху урока "На крилата на въображението да се върнем хилядолетия назад"
 2. Тест по история за 7. клас върху урок №1 "В началото на човешката история"
 3. Тест по история за 7. клас върху урок №2 "Неолитната революция"
 4. Тест по история за 7. клас върху урок №3 "Днешните български земи - огнище на цивилизация"
 5. Днешните български земи - огнище на цивилизация"
 6. Тест по история за 7. клас върху урок №5 "Страната на Нил"
 7. Тест по история за 7. клас върху урок №6 "Владетел и общество в Древен Египет"
 8. Тест по история за 7. клас върху урок №7 "Религията на древните египтяни"
 9. Тест по история за 7. клас върху урок№8 "Първите държави в Месопотамияя"
 10. Тест по история за 7. клас върху урок №9 "Обществата в Месопотамия"
 11. Тест по история за 7. клас върху урок №10 "Империите на Древния Изток"
 12. Тест по история за 7. клас върху урок №11 "Образова-нието в Египет и Месопотамия"
 13. Тест по история за 7. клас върху урок №12 "История и религия на древните евреи"
 14. Тест по история за 7. клас върху урок №13 "Егейските цивилизации и раждането на Елада"
 15. Тест по история за 7. клас върху урок №14 "Античният свят и войната. Троянската война"
 16. Тест по история за 7. клас върху урок №15 "Богове и герои в Древна Елада"
 17. Тест по история за 7. клас върху урок №16 "Античният полис и неговите граждани"
 18. Тест по история за 7. клас върху урок №17 "Спарта през VІ-V в.пр.Хр"
 19. Тест по история за 7. клас върху урок №18 "Атина през VІ-V в.пр.Хр"
 20. Тест по история за 7. клас върху урок №19 "Гръко-персийските войни и Пелопонес-ката война"
 21. Тест по история за 7. клас върху урок №20 "Образованието в Древна Елада"
 22. Тест по история за 7. клас върху урок №21 "Културата на Древна Елада"
 23. Тест по история за 7. клас върху урок №22 "Всекидневие-то на елинския град"
 24. Тест по история за 7. клас върху урок №23 "Тракийската държавност. Одриското царство"
 25. Тест по история за 7. клас върху урок №24 "Тракийската култура - светът на един безписмен народ"
 26. Тест по история за 7. клас върху урок №25 "Империята на Александър Македонски"
 27. Тест по история за 7. клас върху урок №26 "Елинистичес-ката цивилизация"
 28. Тест по история за 7. клас върху урок №27 "Древната история на Италия. Раждането на Рим"
 29. Тест по история за 7. клас върху урок №28 "Римската република"
 30. Тест по история за 7. клас върху урок №29 "Римската военна експанзия в Средиземно-морието"
 31. Тест по история за 7. клас върху урок №30 "От република към империя"
 32. Тест по история за 7. клас върху урок №31 "Ранната Римска империя"
 33. Тест по история за 7. клас върху урок №32 "Древна Тракия в римския свят"
 34. Тест по история за 7. клас върху урок №33 "Общество и религия в Римската империя"
 35. Тест по история за 7. клас върху урок №34 "Раждането на християнството"
 36. Тест по история за 7. клас върху урок №35 "Късната римска империя"
 37. Тест по история за 7. клас върху урок №36 "Рим - вечният град"
 38. Тест по история за 7. клас върху урок №37 "Римската култура"

   За националното външно оценяване ученикът трябва да може да:

  1. Описва и обяснява възникването на държави, форми на държавно управление и институции.
  2. Установява синхронност и асинхронност между събития и личности от националната и световната история.
  3. Разпознава съдържанието на историческите понятия, с които работи.
  4. Установява и дава примери за взаимни влияния между различни култури.
  5. Определя принадлежност към общност въз основа на езикови и религиозни особености.
  6. Дава примери и обяснява устойчивост и промени в начина на живот и ценностите през различните исторически периоди.
  7. Характеризира идеи за промяна на света и ги свързва с конкретни исторически личности.
  8. Установява взаимовръзката между природните условия и обществения живот.
  9. Разпознава и различава видове исторически източници.
  10. Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.
  11. Различава факти от аргументи и оценки.
  12. Съпоставя данни от различни източници и открива противоречия или съвпадения при описания на едни и същи събития.
  13. Формулира собствени въпроси върху исторически проблеми и аргументира отговори.
  14. Ориентира се във възможностите на ИКТ за търсене и придобиване на информация.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg

Използвани източници: Учебник по история и цивилизация за 7 клас - издателство "Булвест 2000", автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова; Учебник по история и цивилизация за 7 клас - издателство "Просвета", автори: Константин Бошнаков, Тедорор Леков, Мария Радева; Учебник по история и цивилизация - издателство "АзБуки - Просвета" - автори: Маргарита Димова, Диляна Ботева - Боянова, Румяна Кушева; Учебно помагало по история за 7 клас - издателство "Димант", автор: Люси Колева.