СУ "Методий Драгинов"

31. Икономически промени в селото и града

План по история на урок №31
"Икономически промени в селото и града"

   1. Коопериране на селото – по съветски модел
      А) ТКЗС
         - селяните „доброволно“ се кооперират
         - 90% от земята е кооперативна
      Б) АПК
         - цел – индустриализация на селското стопанство
      В) последици
         - удар върху селското стопанство
         - липсва личната отговорност
         - западане на селото
   2. Индустриализация на България – по съветски модел
      А) ускорена индустриализация
         - 90% от промишлеността е държавна
         - язовири, електроцентрали, жп линии
         - превес на тежката индустрия
         - нови отрасли
         - строеж на нерентабилни индустриални гиганти
      Б) развитие на туризма
      В) специализация
         - в рамките на СИВ
         - основен пазар – СССР
      Г) проблемите
         - икономиката е неефективна
         - външният дълг расте
   3. Социални промени - миграция от селото към града
      А) причини
         - индустриализацията
         - насилствената колективизация
         - тежкият труд и лошите условия на село
      Б) резултати
         - повечето хора живеят в градовете
         - цели райони обезлюдяват

Презентация по история за 7. клас на урок №31
"Икономически промени в селото и града"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 7. клас към урок №31
"Икономически промени в селото и града"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре