СУ "Методий Драгинов"

15. Изграждане на нова България

План по история на урок №15
"Изграждане на нова България"

1. Групи в Учредителното събрание
      А) либералите
         - искат широки права за гражданите и ограничени права на монарха
         - водачи – Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Славейков
      Б) консерваторите
         - настояват за ограничени права на гражданите и широки права на монарха
         - водачи – Константин Стоилов, Димитър Греков, Тодор Икономов
   2. Търновската конституция
      А) подписана на 16.IV. 1879 г.
      Б) определя България за парламентарна наследствена монархия
      В) разделя трите власти (законодателна, съдебна и изпълнителна)
      Г) предоставя широки права на гражданите
         - равенство за всички пред закона
         - свобода на словото и печата
         - началното образование е задължително и безплатно
         - не допуска робство
   3.  Правомощия на властите според Търновската конституция
      А) Обикновено народно събрание
         - изработва законите,
         - приема бюджета,
         - контролира правителството
      Б) Велико народно събрание - свиква се само ако трябва да се:
         - промени територията,
         - измени конституцията,
         - избере монарх (ако няма такъв)
      В) Министерски съвет (правителството) - притежава изпълнителната власт:
         - прилага законите,
         - отговаря за развитието на всички сфери
      Г) Князът
         - глава на държавата,
         - представя България пред другите страни,
         - назначава и уволнява правителствата,
         - свиква и разпуска Народното събрание,
         - командва войската,
         - може да помилва осъдени
         - Александър I Батенберг – избран за първи княз (17.IV.1879)
   4. Първите български партии
      А) Либерална партия
         - обявява се за равни права на всички хора
      Б) Консервативна партия
         - настоява за управление на по-образованите и по-заможните
      В) първото правителство
         - с министър-председател Тодор Бурмов (5.VII.1879)

Презентация по история за 7. клас на урок №15
"Изграждане на нова България"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 7. клас към урок №15
"Изграждане на нова България"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре