СУ "Методий Драгинов"

14. Възстановяване на българската държавност: от Сан Стефано до Берлин

План по история на урок №14
"Възстановяване на българската държавност: от Сан Стефано до Берлин"

   1. България според предварителния Санстефански договор
      А) обхваща областите на българската нация
         - Мизия (Северна България)
         - Тракия
         - Македония
      Б) управление
         - монархия, начело с княз
         - с основен закон
         - Временно руско управление
   2. Берлинският договор (13.VII.1878)– разпокъсването на България на:
      А) Княжество България
         - земите между Дунав и Балкана, Софийско
         - самостоятелно княжество
      Б) Източна Румелия
         - между Стара планина и Родопите
      - автономна област в Османската империя
      В) Македония и Одринско
         - връщат се на Османската империя
         - българите там не получават самоуправление
      Д) Западните покрайнини
         - градовете Пирот и Враня
         - предават се на Сърбия
      Г) Северна Добруджа
         - предава се на Румъния
   3. Кресненско-Разложкото въстание
      А) Българският национален въпрос
         - въпросът за съдбата на българите извън България
      Б) Кресненско-Разложкото въстание
         - избухва на 5.X.1878 г.
         - оглавено от Стоян Карастоилов и Димитър Попгеоргиев
         - потушено

Презентация по история за 7. клас на урок №14
"Възстановяване на българската държавност: от Сан Стефано до Берлин"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 7. клас към урок №14
"Възстановяване на българската държавност: от Сан Стефано до Берлин"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре