СУ "Методий Драгинов"

13. Светът, Европа и Балканите в края на XIX век

План по история на урок №13
"Светът, Европа и Балканите в края на XIX век"

   1. Възходът на либерализма
      А) управлението на държавите в Европа
         - в повечето – конституции и модерни институции
         - в Русия – императорът е с неограничена власт
      Б) развитието на Европа
         - либерализмът - политическа идея за лична свобода и обществен прогрес
         - Втората индустриална революция – жп транспорт, електричество, нови технологии и много машини
         - огромни икономически различия          
   2. Господството на Великите сили
      А) колониалната мощ
         - Англия и Франция завладяват земи в Африка и Азия
         - Русия – засилва влиянието си в Средния и Далечния изток
         - Германия и Италия – с амбиции да завладеят колонии
      Б) Великите сили в международните отношения
         - нищо значимо не може да стане без тяхното съгласие
         - гарантират за момента мира
         - започват противоречия между Великите сили
   3. Балканските държави в края на XIX век
      А) икономически слаборазвити
         - почти няма индустрия
         - селското стопанство е примитивно
      Б) нямат демократични традиции
      В) напрежение заради стремеж към национално обединение

Презентация по история за 7. клас на урок №13
"Светът, Европа и Балканите в края на XIX век"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 7. клас към урок №13
"Светът, Европа и Балканите в края на XIX век"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре