СУ "Методий Драгинов"

1. Българите навлизат в Новото време

План по история на урок №1
"Българите навлизат в Новото време"

1. Светът през Новото време
           А) епохата на Новото време
           - времето от края на XV в. до 1918 г.
           (от Великите географски открития до Първата световна война)
          Б) промените
           - движенията на Ренесанса и Просвещението
           - технически изобретения, реформиране на Католическата църква, пазарни отношения
2. Османската империя и българите през XVIII век
          А) кризата в Османската империя
         - загубени войни с Русия и Австрия
         - стопанска криза, корупция, беззаконие, бунтове, кърджалии
          Б) българите
          - възобновени връзки с Европа
          - поява на богати българи
3. Българското възраждане
          А) епохата от XVIII в. до 1878 г.
          Б) преходът от Средновековието към Новото време
          В) българите се приобщават към модерния свят
          Г) формира се българската нация
          Д) възстановява се независимата църква
          Е) изгражда се модерно училище

Презентация по история за 7. клас на урок №1
"Българите навлизат в Новото време"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Тест по история за 7. клас към урок №1
"Българите навлизат в Новото време"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обновете страницата за нов тест с нови 10 въпроса.

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре