СОУ "Методий Драгинов"


Речник на думи и понятия по история и цивилизация за 6 клас

Авари

Племена от Азия, които участвали във Великото преселение на народите

Антична епоха

Периодът от VІІІ в.пр.Хр. до края на V в.сл.Хр.

Апостоли

Учениците на Иисус, изпратени да проповядват новата вяра

Архиепископ

Духовен глава на самостоятелна църковна област, по-нисш от патриарх

Библия

Свещена книга на християни и евреи. В първата и част – Стария завет е описана историята на евреите, а втората – Новият завет, съдържа четирите евангелия, които разказват за живота и делата на Иисус. Деянията и Посланията на апостолите и др.

Благочестив

Ксилно ралигиозен човек, който живее според изискванията на християнството

Боили

Представителите на прабългарската аристокрация, които били служители в столицата или в областите. На славянски език били наричани боляри

Бронз

Сплав от мед и калай

Великоморавия

Средновековна държава на западните славяни в Централна Европа (дн. Чехия  и Словакия и части от Словения и Унгария)

Венчавка

Пайнството на църковния брак, което свързва в свещен съюз мъжа и жената пред лицето на Бог

Гарнизон

Войски, настанени постоянно в дадено селище или крепост

Демокрация

Държавно управление, при което властта принадлежи на гражданите, които избират свои представители да се грижат за общите дела

Деспот

Втората титла в Българското царство през ХІV в. след царската

Десятък

Данък, който представлявал 1/10 част от всичко произведено

Династичен брак

Женитба между придставители на владетелси династии от различни държави с цел тяхното сближаване

Династия

Владетелски род

Дискриминация

Нестраведливо, обидно отношение и лишаване на човек от определени права, основано на принадлежността му към определена група, а не на личните му качества

Дюкян

Занаятчийска работилница

Езичници

Така християните наричали народите, които не познавали хрстиянското учение

Епископ

Духовно лице, което ръководи християнска общност

Ерес

Религиозно учение, което се отклонява от правилата на християнската религия, определени от църквата

Етнически

Народностен

Житие

Разказ за живота и делата на светец

Жрец

Човек, който чрез специални ритуали осъщетвявал връзката между хората и боговете и поради това имал голяма власт

Закон

Установени от държавна власт норми на поведение, задължителни за всички жители

Землянка

Жилище, полувкопано в земята

Зограф

Художник иконописец

Империя

Голяма държава, която обединява различни народи под управлението на един владетел

Институция

Установена обществена организация

Кервансарай

Страноприемница в източните страни, разположена в квадратен затворен двор. Там спирали да нощуват керваните

Кесар

Най-високата аристократична титла във Византия, която до хан Тервел не била давана на чужд владетел

Киевска Русия

Голяма средновековна държава на източните славяни със столица гр. Киев (днес в Украйна).

Килийно училище

Религозно училище, разположено в стая (килия) в манастир или църква

Криза

Силно напрежение в държавата, породено от вътрешни конфликти или външна опасност

Кръстоносни походи

Военни походи, организирани от Римската църква през периода ХІ-ХІІІ век за освобождение на светите места на христянството в Палестина от мюсюлманите

Култура

Знанията, вярванията, поведението и произведенията, присъщи на голяма човешка общност

Кумани

Тюркски номадски племена, които нахлули в българските земи през ХІ век. Групи от тях се заселили трайно в Северна България, приели християнството и се слели с българите.

Магнаурска школа

Висше училище в Константинопол (в двореца Магнаура), в което се подготвяли управници за държавата и църквата

Маджари

Унгарци – азиатски номади, които през Х в. опустошили обширни части от Европа

Македония

Древна Македония – държава, възникнала презVІІ в.пр.Хр. в земите на днешна Северна Гърция и Македония, която имала гръцки облик

Месия

Водач и спасител

Миряни

Хората, без духовниците, които принадлежат на една църква: посещават редовно службите, взимат причастие, подчиняват се на духовните си водачи, спазват предписанията на църкавта

Мобилизация

Свикване и подготовка на хора за изпълнение на военни задължения

Мощи

Съхранени останки от тялото на светец, почитани от христяните

Наемници

Воиници, които се бият срещу заплащане в чужда армия

Наложници

Жените, с които султанът нямал брак

Неприкосновен

Който не може да бъде отнет или засегнат по никакъв начин

Номади

племена на скитащи животновъди

Община

Хората, които живеели постоянно в дадено селище и спазвали определен ред

Опело

Христянски ритуал за изпращане на покйниците

Печенеги

Тюркски номадски племена, които нахлули в българскит еземи през ХІ век. Групи от тях се заселили трайно в Северна България, приели християнството и се слели с българите.

Племе

Човешки колектив от множество семейяства, родове и поколения, свързани с обща култура

Поданици

Населението, поставено под властта и законите на владетеля на една държава

Поклонник

Човек, който пътува до храм или свято място за поклонение

Покръстване

Приемане на християнската вяра

Поминък

Основна трудова дейност за прехрана

Праисторическа епоха

Първият и най-продължителен период от човешкото развитие – от появата на човека до изнамирането на писмеността и появата на първите държави

Презвитер

Свещеник

Привилегии

Позголеми права, предимства в сравнение с други хора или общгествени групи

Приписка

Ръкописна бележка в полето на книга, направена от преписвача или от читател

Причастие

Ритуал, при който християниет заедно вкусват хляб и вино, за да почетат смъртта на Христос

Пророк

Някой, който изрича думи по божествено вдъхновение

Равноапостоли

Равни по значение на Христовите апостоли

Рая

 Немюсюлмански народ, покорен от турците чрез война

Реформа

Преобразования или нововъведения в дадена област по мирен път

Рицари

Представители на аристокрацията в Западна Европа. Сражавали се като тежковйоръжени конници

Род

Хората, свързани помежду си с кръвна връзка и с връзките на брака

Русалки

Свръхестествени същества в женски образ от славянските вярвания

Самодиви

Свръхестествени същества в женски образ от славянските вярвания

Света гора

Полуостров Атон (днес в Гърция), където от средновековието и до днес се намира най-голямата самоуправляваща се общност на православни монаси

Светилище

Място за почитане на божества

Свето кръщене

Християнски ритуал за въвеждане в общността на христяните – църквата. Извършва се с потапяне във вода в специален съд  купел.

Севастократор

Титла в Българскот оцарство през ХІІ-ХІV в., давана на брата на царя или друг много близък родственик

Средни векове

Времето от V в. до края на ХV в. в европейската история

Татари

Название на едно то монголските племена от Азия, което в началото на ХІІІ в., предвождано от Чингис хан, завладяло Източна Европа (Русия и Украйна), където основало своя държава

Триезична догма

Спазване на приетото правило, че хрстиянството може да се проповядва само на три „свещени” езика – еврейски, гръцки и латински

Тържище

Специално място за излагане и продажба на стоките на търговците през средновековието

Тюрки

Племена от Азия, коит оучаствали във Великото преселение на народите

Узи

Тюркски номадски племена, които нахлули в българскит еземи през ХІ век. Групи от тях се заселили трайно в Северна България, приели християнството и се слели с българите.

Уния

Съюз между две държави или между западна и източните църкви

Франкска империя

Държава, осована от германскот опреме франки в Западна Европа, чийто владетел Карл Велики бил коронясан от патаа за император през 800 година

Хазари

Племена от Азия, които участвали във Великото преселение на народите

Хан

Владетелска титла на българите, произнасяна на техния древен индоевропейски език като „кан”, „кана сюбиги” (велик хан)

Харем

Харем (от арабски – забранен) отделена част от мюсюлмаска къща, определена само за жените

Хроника

Средновековно историческо съчинение, описващо важните събития по години; летопис

Хуни

Номадски племена от Азия, които опустошили Европа

Юдаизъм

Религия на древните евреи (юдеи), основана на вярата в един всемогъщ Бог, който се открил на пророците Авраам и Мойсей

Юрта

Преносима палатка от кожа с кръгла форма

Използвани източници: учебник по история и цивилизация на издателство "Просвета", автори: Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова.