Уроци:
 1. Балканите – древна люлка на цивилизации
 2. Траки, елини и римляни - корените на европейската цивилизация
 3. Славяните - воини и земеделци
 4. Прабългарите - Европейският път на конния народ
 5. Раждането на България - между Европа и Азия за векове
 6. Войни, закони и реформи през първата пол. на IX в.
 7. По пътя на христовото учение
 8. Светите братя Кирил и Методий - апостоли и просветители на славянския свят
 9. България при цар Симеон Велики (893-927)
 10. Златен век на българската култура
 11. Залезът на Първото българско царство (927-1018)
 12. Петър, Асен и Калоян – бунтовници и царе. Възкресението на България. (1186-1207)
 13. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II