СУ "Методий Драгинов"

Химия и опазване на околната среда

Презентации по химия

 

 

  1. Презентация за химични уравнения

  2. Презентация за воден разтвор, дисоциация