СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

СУ "Методий Драгинов" в
Програмата за училища посланици на
Европейския парламент

Лого на Програмата за училища посланици  на Европейския парламент

    През учебната 2019-2020 г. СУ „Методий Драгинов“ ще участва в Програмата за училища посланици на Европейския парламент, която цели да подобри осведомеността сред учащите за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и за Европейския парламент като институция.
     Кандидатурата на нашето училище впечатли журито с желанието си за работа не само с учениците, но и с местната общност, както и с плановете си за разширяване кръгозора на учениците. Тази отличителна черта бе отбелязана и в националния седмичник за образование и наука „Аз-Буки“.
    Планираните инициативи са съобразени желанията на ученици, учители, родители и местна общност, които желаят да бъдат добре информирани и запознати с процесите, които протичат в Европейския съюз. За тази цел ще бъдат проведени и множество информационни кампании.
    В края на годината най-добре представилите се училища ще получат статут на училище посланик и възможност за участие в живота на Европейския парламент  в Страсбург.
    Участието ни в програмата ще открои селото ни като част от общоевропейската политика и младежите ще получат възможност да изразят активна гражданска позиция.

 

Публикувано на 19.12.2019