СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Национална седмица на четенето /22.10.-26.10. 2018 г./

СУ "Методий Драгинов" се включи в Националната седмица на четенето  с разнообразни инициативи. Всички се обединиха от идеята, че трябва да покажем на подрастващите красотата на българската и чуждата литература и ползите от четенето.
На 23.10. 2018 г. в библиотеката на училището учениците от 8. б клас прочетоха на ученици от 4 а  и 4 б клас вечни стихотворения от български автори.  Четвъртокласници чуха изпълнение на творби на Смирненски, Вапцаров и Елисавета Багряна. Учениците от начален етап, които са на целодневна организация на учебния ден, се включиха в "Голямото приказкочетене" – големи чета на малки. Учениците от 5 а и 5б разказаха на най- малките в училището поучителна приказка и задаваха гатанки.
На 24.10.2018г. в Националната седмица на четенето се включиха учениците от прогимназиален етап.Учениците от 8 а клас, преоблечени като древногръцки богове и богини, разкриха тайните на старогръцката митология пред 5. клас. Пред тях "оживяха" богинята Афродита, Атина и Хера, както и самият бог Зевс.
На 26.10.2018г. в библиотеката на СУ "Методий Драгинов" се проведе  разговор с Мехмед Атипов - автор на книгите "Думите на щастието" и "Невидим живот". На срещата присъстваха ученици от 7., 8., 9. и 10. клас. Авторът на книгите е млад човек и предизвика интереса на учениците, които от своя страна му задаваха много въпроси.
На 26.10.2018 г. учениците от 9.Б клас на СУ "Методий Драгинов", придружени от класния ръководител г-жа Красимира Пачалова, преподавателката по професионална подготовка г-жа Елка Джуракова, преподавателката по български език и литература г-жа Роза Кафеджиева и директора на училището г-жа Дуня Бошнакова, посетиха ромската махала на село Драгиново. Посрещнати от своите домакини – малки и големи, деца и родители, всички се отправиха към местността Тумба. На фона на красивата есенна природа учениците и техните учители прочетоха откъси от различни литературни произведния. За най-малките – приказки, за по-големите – "Легенда за рома" на Михаил Георгиев, а за родителите им - част от разказите на Елин Пелин и Йордан Йовков, "Хайдути" на Христо Ботев. В края на срещата всички споделиха своите виждания за ползите от четенето и ученето и се обещаха подобни инициативи да се превърнат  в традиция.
Инициативите, свързани с четенето, продължават.