СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Посещение на текстилна конференция

Ученици от нашето училище посетиха 20 Национална текстилна конференция "Традиции и иновации в текстила и облеклото", 02-04.10.2018 г., гр. София, Интер Експо Център