СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

III регионален конкурс "Капка вода- живот и вечност"

Награди:   Рисунка-II място: Маноела Кеова IV б
Стихотворение - I място: Габриела Хаджиева III б
                            II място: Деси Влакнова III а
                            III място: Еми Вранчева IVа
Есе: I място: Ася Атипова III б

Публикувано на 25.03.2018