СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Призови места на конкурса "Мартичка"

    На конкурса „Мартичка“ наши ученици бяха класирани и получиха грамоти и награди.
     За мартеничка:
         1.място за Джимка Вурова от 8.а клас;
         2.място за Сибела Кичилиева от 6.а клас;
         2.място за Айсел Тахчиева от 8.а клас и Салих Караасанов от 6.а клас.
         Поощрителна награда получи Ивелина Мазълова от 7.б клас.
     За картичка:
         1.място за Айше Делсиз от 6.в клас]
         3.място за Айше Манушова от 6.а клас=
     Специална награда на комисията за противодействие на училищния тормоз получиха Зоя Бързакова от 2. а клас и Силвия Караасанова от 7. а клас.

 

 

 

Публикувано на 16.03.2018