СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Отбелязване годишнината от смъртта на Васил Левски

Роди се и поведе ни в борба! Обесен бе, но нивга не умря!
Поклон пред теб, Апостоле, поклон…

"НАРОДЕ????"


...А страничката, види се, е мокра...
Какво? Сълза? Кал? Кръв?... Листът мълчи.
Нима е плакал тъкмо той? Жестоко!
Нима е носил кал - тъй чист дълбоко?
Той - чистият, с безсълзните очи?
Чия ли кал - ако е кал? - сребриста
светлее в жълтеникаво клише?
Чия ли кръв е капнала на листа?
Чия ли мръсна болка свети чиста
по пътя му към святото въже?...

Публикувано на 21.02.2018