СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Седмица на духовността, посветена на 1-ви ноември – Ден на народните будители

   СУ „Методий Драгинов” посвети седмицата от 23.10. до 1.11. 2017 г. на празника на народните будители.Учениците от училището изразиха своята почит към творците на българската духовност с интересни мероприятия.
Още на 23.Х.2017 г. училището беше украсено с изработените от учениците в часовете по изобразително изкуство портрети  и постери със снимки, посветени на народните будители. На 24.Х. 2017 г.във фоайето на училището учениците можеха  да видят интересна презентация за народните будители и да научат повече за техния принос за духовното израстване на народа ни. Важни исторически факти за живота и дейността на първите български будители бяха презентирани на електронното информационно табло от г-н Милен Налбантов – учител по история и цивилизации в училището.
     На Деня на народните будители, беше посветена срещата с господин Христо Семерджиев – по професия ветеринарен лекар, а по призвание – артист във велинградския самодеен театър към Основно читалище „Отец Паисий” и  с господин Милен Налбантов – учител, бивш директор и основател на самодейния театър при ОЧ „Методий Драгинов”, с. Драгиново. На срещата присъстваха учители от училището и много ученици.
 Любознателни ученици от ІІІа , ІVа, V, VІ, VІІ и VІІІ клас задаваха въпроси на гостите.
  Гостите разказаха интересни моменти от своя театрален живот и представиха пред учениците забавни сценки, които бяха посрещнати с много аплодисменти.
  Ученичката Айсел Тахчиева посвети на преподавателите от училището своето вълнуващо есе, а ученички от ІІІа клас представиха две стихотворения, написани от тях, за будителите. Гостите поздрави ученичката Айше Манушова от VІа  клас с песента „Къде си вярна ти, любов народна”.
   Срещата се превърна в истински празник на българската духовност.
   Сутринта на 31.Х.2017 г. на прага на училището ученички от осми клас посрещнаха своите преподаватели с китка здравец и празнични пожелания за деня на будителите. Училището беше огласено от песни, а във фоайето учители и ученици изписаха цяла дъска с имената на народни будители .
   По време на голямото междучасие ученици от осмите класове с класни ръководители г-жа Пачалова и г-н Юруков изнесоха рецитал и поздравиха своите учители с празника на българската духовност. В рецитала участваха и по-малките ученици от ІІв клас на госпожа М. Дженева.
    Изявите на учениците през седмицата на народните будителите преминаха под ръководството на преподавателите от МО на хуманитарните науки и класните ръководители на осмите класове.

  

 

 

Публикувано на 03.11.2017