СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Консултации за кариерно развитие

На 17.10.2017 СУ „Методий Драгинов“ с. Драгиново бе посетено от кариерни консултанти от Центърът за кариерно ориентиране гр. Пазарджик. ЦКО – Пазарджик е структура на РУО – Пазарджик, която функционира от 2012г. и целта му е да информира и консултира учениците за техните образователни и кариерни алтернативи. В дейностите си кариерните консултанти съобразяват темите си с изискванията на възрастта и интересите на учениците.
При осъществяване на обучението в училище „Методий Драгинов“ учениците от начален етап се запознаха с имената и дейностите в различни професии, някой от които бяха нови за тях. Това се извърши посредством  упражнението „Имената на професиите“ . По интерактивен и забавен начин учениците откриваха професии, коментираха и дискутираха какво знаят и какво ново научават за тях.
 На учениците от прогимназиален етап бе представено упражнение, чрез което да осъзнаят необходимостта от професиите в нашия живот, тяхната   важност и значимост. Дейностите отново бяха изпълнени по атрактивен за учениците начин, чрез които те бяха въвлечени с активното си участие. 
За младежите от гимназиален етап бе подготвено и изпълнено упражнението „Типове личности и професии“. С това занимание се цели учениците да опознаят себе си, своите интереси, темперамент и  характер и да го съотнесат към подходящо професионално  направление според  индивидуалния им тип личност.
ЦКО – Пазарджик, благодари на целия екип на СУ „Методий  Драгинов“ с. Драгиново за създадената организация и приятна атмосфера на провеждане на обучението по кариерно ориентиране. 

 

 

 

Публикувано на 29.10.2017