СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Денят на Европа в нашето училище

 

Учениците от VIIIб клас решихме  Деня на Европа да бъде отбелязан по – типично български обичай със засаждането на две дървета. Момичетата избрахме  дървото да бъде ела, а момчетата смърч. Дръвчетата бяха дарени от Регионална дирекция по горите град Пазарджик в лицето на инж. Цветко Водев  , за което изказваме искрени благодарности.  Учениците се заеха с изработването на табелките, които поставиха  до засадените фиданки.  Обещахме, че след пет години на този ден ще се съберем отново тук в двора на нашето училище до нашите дървета пораснали и помъдряли, тук където поставихме нашето  ново начало.
   След церемонията по засаждането на дръвчетата Десислава Хаджиева прочете посланието, в чието написване взе участие  целият клас:
   „ Ние вярваме, че всяко едно дърво може да повлияе положително на живота на нашата планета.   Човекът, като социално същество е интегрална част от природата и главен фактор за нейното опазване. Първите стъпки за екологичното възпитание и основите на екологичната култура се поставят в училище. Ето защо в продължение на осем години ние „попивахме“ тези знания и сега, когато настъпи времето, в което трябва да се разделим Ние искаме да оставим нещо след себе си. Благодарение на РДГ – гр. Пазарджик  ние получихме едно необикновено дарение.., а именно две прекрасни млади фиданки, които засадихме днес тук и отправяме апел към всички наши съученици да продължат нашето начинание. Избрахме датата 9 май ненапразно – освен, като ден на Европа ние решихме този ден да бъде и един малък празник за нас и нашите съученици придържайки се към древната максима“:
„Ако мислиш година напред, посей семе.
Ако мислиш 10 год. напред, посади дърво.
Ако мислиш 100 год.  напред, образовай хора.“
   Казват, че в живота си, човек трябва да засади поне едно дърво, ето ние засадихме две прекрасни дръвчета и поставихме началото на една малка вечност.
                                                              
                                                                    VIIIб клас
                                                                    кл. ръководител: Венера Тодорова

 

Публикувано на 26.05.2017