СОУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Международна година на светлината

 

На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (OON) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии (IYL 2015). Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения. ООН е признала важността на светлинно-базираните технологии за насърчаване на устойчивото развитие чрез решения на глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, селското стопанство и здравеопазването. Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 21 век, като направи революция в медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество. 2015 година е естествен кандидат за Международна година на светлината, посветена на редица важни събития в историята на науката за светлината датиращи от преди 50, 100, 150, 200 години и дори по-далеч назад във времето. През 1815 г., на О. Френел публикува първия научен труд посветен на вълновата теория за светлината, а през 1865 г., Джеймс К. Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма и в частност доказва електромагнитната природа на светлината. През 1915 г., А. Айнщайн публикува Общата теория на относителността (ОТО) в която показа, че светлината е в центъра на структурата на пространството и времето, като предсказа изкривяването на светлината от гравитацията. През 1965г.,А.Пензиас и Р.Уилсън откриват космическото микровълново фоново лъчение - електромагнитното ехо от самото създаване на Вселената. Тези открития променили физиката дълбоко продължават да имат огромно влияние върху науката и технологиите. Вълновата теория на светлината, законите на електродинамиката, Общата теория на относителността и изследването на космическото микровълново фоново лъчение довеждат до развитието на лазерите, мобилните телефони, глобалната GPS сателитна система, безжичния интернет, радиоастрономията и отговори на основните въпроси свързани с произхода на Вселената.

През 2015 година се отбелязват още 1000 години от пионерските творби по оптика на учения Ибн Ал-Хайтам, 400 години от изобретяването на първата соларна технология, захранваща прототип на слънчев двигател. Отбелязването на тези годишнини ще предостави ценни образователни и исторически перспективи.

Обръщение на генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова по повод Международната година на светлината и светлинните технологии

През 2015 г. честваме Международната година на светлината и светлинните технологии. Нашият живот зависи от светлината. Тя е един от основните катализатори на създаването на живот - от Големия взрив до съвременната ера. Тя е двигателят на фотосинтезата и основният източник на енергия за повечето живи същества. От началото на самото ни съществувание ние сме били запленявани от светлината, от нейната магия и красота. Създавали сме поеми, произведения на изкуството и песни за могъществото на светлината. А тази година отбелязваме усилията, които човечеството е положило за да разгадае светлината. Бащата на оптиката Ибн ал-Хайтам /Алхазен/ е първият мислител, посветил се на изучаването на поведението и свойствата на светлината и създал инструменти, които да я улавят и измерват. Преди хиляда години, той публикува първата книга за оптиката Китаб ал-Маназир по време на Златния век за исляма, с която поставя началото на нов клон от науката, довел до революционни промени в обществото. От соларните панели до светодиодното осветление, напредъкът в оптичните приложения помогна за постигането на фундаментални цели на развитието, като промени живота на милиони, осигурявайки енергия и топлина, особено на най-маргинализираните. Науката за светлината обединява всички научни дисциплини, превръщайки я в перфектният механизъм за постигане на качествено научното образование и за подготовка на учените на бъдещето. Тази година предоставя уникална възможност на всички държави да определят ясна стратегия за това как светлинните технологии могат да допринесат за силни научни и новаторски политики в полза на устойчивото развитие. Това е целта на ЮНЕСКО. Това е духът на Международната програма на ЮНЕСКО за фундаментални науки. Много символичен е и фактът, че тази година съвпада със 70-та годишнина на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Нека заедно запалим светлината! Ирина Бокова

 

Публикувано на 28.01.2015