Училищен вестник

 

 Прием на ученици в девети клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Първи етап на класиране

1.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

03-05.07.2013 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 08.07.2013 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

09.07.2013г.

4.

Обявяване на записалите се ученици и бр. на незаетите места след първи етап на класиране

10.07.2013г.

Втори етап на класиране

5.

Подаване на документи за участие във II етап на класиране

11.07. 2013 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране

до 15.07. 2013 г.

7.

Записване на приетите ученици на II етап на класиране

16.07. 2013 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране

до 18.07. 2013 г.

Трети етап на класиране

9.

Подаване на документи за участие в III етап на класиране

19.07. 2013 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране

22.07.2013г.

11.

Записване на приетите ученици на III етап на класиране

23.07. 2013 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране

до 25.07.2013г.

13.

Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване

Определя се от директора до 05.09.2013г.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 13.09.2013г.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец;
2.Оригинал на свидетелството за завършено основно образование.

  публикувано на 15.06.2013г.